Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015

Το να γνωρίσουμε τον εαυτό μας σημαίνει ότι θα γνωρίσουμε την προέλευσή μας, Πλωτίνος
'Λένε ότι "το ένα δεν είναι έξω από κανέναν", είναι παρόν μη αντιληπτό σε όλους…Το να γνωρίσουμε τον εαυτό μας σημαίνει ότι θα γνωρίσουμε την προέλευσή μας’.

Εννεάδες, Πλωτίνος

Δημοσίευση σχολίου