Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015

Οι νόμοι του κόσμου, Πλωτίνος

‘O αληθινά σοφός μαθαίνει, προσπαθώντας να κατανοήσει τους νόμους του κόσμου. Αν δεν υπήρχε το κακό και ήταν όλα εύκολα, θα γινόμασταν πλαδαροί. 
Η μόνη σωτηρία είναι η δικαιοσύνη και η σωφροσύνη μετά φρονήσεως. Ακόμη και η εύτακτη περιφορά του ουρανού αποτελεί ασφαλή ένδειξη ότι πρόκειται για μία οντότητα που υπόκειται στον νόμο της αρμονίας και της αιτιότητας, διαθέτει φρόνηση, και μέσω της κίνησης αυτής μιμείται την αιωνιότητα του Νου. Αν η Πρόνοια επενέβαινε για να περισώσει τους ανθρώπους που δεν φροντίζουν οι ίδιοι να συμμορφωθούν με τις επιταγές της, θα αναιρούσε τους φυσικούς νόμους που αποτελούν εκδήλωσή της, θα αναιρούσε τον ίδιο της τον εαυτό’.
 

Εννεάδες, Πλωτίνος

Δημοσίευση σχολίου