Σάββατο, 14 Μαρτίου 2015

Ημέρα "π' (Pi Day), "Αεί ο Θεός ο μέγας γεωμετρεί"
Η "Pi Day" γιορτάστηκε  για πρώτη φορά στο Exploratorium του San Francisco το 1988 με το κοινό και τους υπαλλήλους του μουσείου επιστημών να σχηματίζουν κύκλους περπατώντας. 


Ο πατέρας της ξεχωριστής αυτής μέρας είναι ο  Larry Shaw .Τον ονομάζουν "Prince of Pi" και έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση και το Exploratorium. 

Συνηθίζεται την ημέρα αυτή να φτιάχνουν πίτες με διάφορα σχέδια

Τα πρώτα οκτώ ψηφία του αριθμού είναι ως γνωστόν 3,1415926,
δηλαδή Μάρτιος, 14, 01:59:26   το πρωίή όπως αλλιώς ονομάζεται
"Pi second"!


Ο αριθμός π (συμβολίζεται διεθνώς με το ελληνικό γράμμα π) είναι μια μαθηματική σταθερά που ορίζεται ως ο λόγος της περιφέρειας προς τη διάμετρο ενός κύκλου, και είναι με ακρίβεια οκτώ δεκαδικών ψηφίων ίσος με 3.14159265.
.

Στην Ευκλείδεια  γεωμετρία, η μαθηματική σταθερά  «π» αποτελεί έναν πραγματικό αριθμό, που ορίζεται από το λόγο της περιφέρειας ενός κύκλου προς τη διάμετρό του. 


Άλλοι επιστήμονες  ονομάζουν «π» την πλήρη στροφή που κάνει ένας κύκλος, για να κυλήσει πάνω σε μία ευθεία γραμμή.


Για την τιμή με προσέγγιση 5 δεκαδικών ψηφίων, στην Ελλάδα, πολλές φορές χρησιμοποιείται σαν μνημονικός κανόνας το "Αεί ο Θεός ο μέγας γεωμετρεί" όπου ο αριθμός των γραμμάτων δείχνει το αντίστοιχο ψηφίο.


Αεί = 3

ο = 1

Θεός = 4

ο =1

μέγας = 5

γεωμετρεί = 9


Η φράση αυτή αποδίδεται στον Πλάτωνα. Επίσης, σε νεώτερους χρόνους, έχει χρησιμοποιηθεί μεγαλύτερη πρόταση για περισσότερα ψηφία "Αεί ο Θεός ο Μέγας γεωμετρεί, το κύκλου μήκος ίνα ορίση διαμέτρω, παρήγαγεν αριθμόν απέραντον, καί όν, φεύ, ουδέποτε όλον θνητοί θα εύρωσι".


Επιλογές, επεξεργασία, επιμέλεια δημοσιεύσεων/αναδημοσιεύσεων Πλωτίνος - Μυσταγωγία-Μυθαγωγία


Δημοσίευση σχολίου