Κυριακή, 30 Ιουλίου 2017

Η λέξη Άλογο (λογική και παρ- άλογο)
Η λέξη «άλογο» είναι επίθετο που σημαίνει το άνευ λογικής ή λόγου (ομιλίας). Χρησιμοποιήθηκε στο στρατό για να διακρίνει το έμψυχο υλικό σε στρατιώτες και άλογα [ζώα] = ίππους. Ο καθ. Γ. Χατζηδάκις, επεξηγεί σχετικά:

"Για τη λέξη αυτή ειπώθηκε πως δεν μπορεί να σχετιστεί με το αρχαίο επίθετο άλογος γιατί ο ίππος είναι πολύ έξυπνο ζώο και άλλα ζώα όπως το πρόβατο και το βόδι είναι πολύ πιο άλογα από τον ίππο. φαίνεται λοιπόν κατ΄ αρχην παράλογο να χαρακτηρίζεται ο ίππος άμυαλος. Δεν είναι όμως. Γιατί η ονομασία αυτή δόθηκε στον ίππο από ανθρώπους που είχαν στενή σχέση μονό με αυτόν: τους στρατιώτες. Άλογον λοιπόν, κατ΄ αντιδιαστολήν προς τον έλλογο, τον λογικό άνθρωπο. Στη στρατιωτική ζωή γινόταν συχνά λόγος για ανθρώπους και άλογα: «ανάπαυσιν του τε στρατού και των αλόγων". (Θεοφάνης - Χρονογραφια - 317.17)[279.142]

Υ.Γ. Δικαιολογημένα βέβαια κάποιος θα σκεφτεί ποιος λογικός άνθρωπος θα πήγαινε σε πόλεμο; Στο ζωικό βασίλειο εξ όσων γνωρίζουμε, τα ζώα σκοτώνουν μόνο για να τραφούν...Οι λογικοί άνθρωποι για ποιο λόγο ακριβώς σκοτώνουν άλλους ανθρώπους;  
Είπαμε όμως,  μέτρο  πάντων, ο άνθρωπος...!

Δημοσίευση σχολίου