Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2015

Μυσταγωγία....!

«Προτάσσομεν την Μυσταγωγία διότι η Ελλάς υπήρξεν ο πρόδρομος και το έρεισμα του πνευματικού Ευρωπαϊκού πολιτισμού, κληροδοτήσασα εις ημάς τους νεωτέρους έργα, όπου η Σοφία και το Κάλλος αμιλλώνται και παρέχουν εις ημάς τους Έλληνας ότι χρειάζεται εις τον άνθρωπον διά να καταστή ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ, ΓΝΩΣΤΗΣ, ΜΥΣΤΗΣ».

Πέτρος Γράβιγγερ

Δημοσίευση σχολίου